XƏBƏRLƏR

SOCAR GPC layihəsinin təqdim olunması və Ətraf Mühitə və Sosial Sferaya Təsirin Qiymətləndirilməsinə yanaşma (ƏMSSTQ)