ƏTRAF MÜHİT

Qaz emalı zavodu və neft-kimya kompleksi layihəsi

Sənədlər
Ətraflı

Ümumi aspektlər haqqında xülasədə GPC layihəsinin ətraf mühitə göstərə biləcəyi ciddi müsbət və mənfi təsirlər, habelə ortaya çıxa bilən mənfi təsirlərin qarşısının alınması və ya minimuma endirilməsi üçün nəzərdə tutulan vasitələr müxtəsər şəkildə təsvir olunur.