LAYİHƏNİN İQTİSADİYYATI

Layihənin Azərbaycan üçün faydaları

  • Qaz emalı zəncirinin praktiki effektivliyi daha da artacaq və emal texnologiyaları ən yüksək ekoloji standartlar səviyyəsinə çatdırılacaq;
  • Müasir texnologiyaların tətbiqi vasitəsi ilə milli iqtisadiyyatın inkişafı sürətlənəcək;
  • Ölkədə məşğulluq səviyyəsi artacaq;
  • Yüksək ixtisaslı milli kadr resursları formalaşacaq;
  • Ölkənin ixrac potensialının ildə təqribən 1 milyard ABŞ dolları həcmində artması milli valyuta məzənnəsinə müsbət təsir göstərəcək;
  • İnşaat işləri mərhələsində 10000, istismar mərhələsində isə 1500 yeni iş yeri açılacaq nəfərlik;
  • Dövlət büdcəsinə böyük həcmdə vergi gəlirləri daxil olacaq (2023-2041-ci illər ərzində): təqribən 4 mlrd. ABŞ dolları.